Hovden Prosjektutvikling

Hovden Prosjektutvikling skal drifte anlegg for å levere vannbåren varme, og er huseier for Hovden Badeland. Øvrige nye strategiske mål i perioden ansees ikke relevant.