“Nye” Hovden Badeland

"Nye" Hovden Badeland

 

Etter en periode høsten 2023 med bearbeiding av skisseprosjekt, samspill med entreprenør og underleverandører ble «nye» Hovden Badeland presentert i kommunestyret 7. desember. Bearbeidingen har vært nødvendig pga. generelle økninger i kostnadsbildet, og det reviderte skisseprosjektet ligger innenfor den opprinnelige rammen.

Det legges opp til byggestart våren 2024 og ferdigstillelse sommeren 2025.

Badeland

Blant hovedelementene er et 25-meters svømmebasseng med baner og stup på 1, 3 og 5 meter.

Arkitekt

Arkitekt er Kasper Lorentzen fra arkitektfirmaet ALL (Atelier Lorentzen Langkilde) i København.

 

 

Åpningstider

I byggeperioden vil Hovden Badeland være åpent og bli driftet på vanlig måte med de normale åpningstidene, men selvsagt slik at man til tider vil være noe påvirket av prosjektet.

 

Ritning nye badeland

Folkebad

Hovden Badeland vil med det nye prosjektet fremstå som et moderne og betydelig større anlegg enn i dag, og med mye spennende innhold å boltre seg i – et folkebad.

~ Torvald Gautland