Hovden Løypekøyring

HL skal i henhold til bestilling fra Bykle kommune, og gjennom konkurranseutsetting av løypekjøringen, drifte og utvikle løypenettet sommer og vinter.

Utvikling av evnt. nye løyper gjøres i tett samarbeid med vernemyndigheter, kommunen og for øvrig iihht. Sti og Løypeplan (og øvrige overordnede planer) og med den hensikt å tilpasse kommunes bestillinger til beste for destinasjonen.

PRIORITERINGER AV KOMMUNENS LØYPER

Tabell 1.1 Tabell over prioritering av løyper
LøypenavnPrioritering
Lundane2 
Galten3 
Remestøylflotti3 
Auversvatn3
Øvre Badstogdalen3
Nedre Badstogdalen3
Maurli3 
Geiskeli3 
Lislefjødd3 
Adaptiv Galteflotti fra Hovden Tour helgen
Vidmyr2 
Krossloskardet – Langvatn4Adaptiv frå vinter ferien og helger til og med andre påskedag om vær og føre holder. Stenges om det er reinsdyr.
Storenos3 
Stemtjønnuten4
Storenut4
Yttersløyfe rundt Røyrvikåsen1 
Konkurranseløyper Langrennsarena1 
Lysløype Langrennsarena1 
Lysløype sentrum2 
Hovden Fjellpark4Krev mykje snø, bør benytte scooter i starten av sesongen
Adaptiv løype Nordli- BerdalenAdaptiv, krever mye snø og blir mest sannsynlig kjørt med scooter. Stenges om det er reinsdyr
Bykle ljosløype1 
Støyldalen3
Hoslemo3 
Løyningsåsane3 

Kategorisering av skiløyper i Bykle kommune

Kategori 1

  • Normalt ferdig til kl 9, blir preparert flere ganger pr. dag om nødvendig

Kategori 2

  • Preparering starter innen kl. 10. Uværsløype som blir preparert flere ganger pr. dag om nødvendig og om været tillater det.

Kategori 3

  • Høyfjellsløyper som skal prepareres hver dag om vær- og vindforhold tillater det.  Prepareres normalt bare en gang om dagen.

Kategori 4

  • Blir normalt preparert fra torsdag til søndag, eller ved store snøfall eller vind.  Er ikke klar før litt utpå dagen.

Kategori 5

  • Løype som kun er merka, sjelden eller aldri preparert med skuter.