Hovden Løypekøyring

Etter bestilling fra Bykle kommune, og gjennom konkurranseutsetting av løypekjøringen, skal Hovden Løypekøyring drifte og utvikle løypenettet sommer og vinter.

Utvikling av eventuelle nye løyper gjøres i tett samarbeid med vernemyndigheter, kommunen og iht. sti- og løypeplan (og øvrige overordnede planer). Målet er å tilpasse kommunes bestillinger til beste for destinasjonen.


Tykkås, Hovden sør- vinter skispor

PRIORITERINGER AV BYKLE KOMMUNENS LØYPER

Løypenamn /OmrådePrioriteringNivå
Austheia
Lundane, 10,7 km2Grønn
Lislefjødd 2,9km3Blå
Hyttenuten 7,4km3Blå
Auversvatn 18,1 km3Rød
Hartevassstjønn 2,5 km3Blå
Maurliflotti 5,4 km3Rød
Badstogdalen 7 km3Blå
Maurli 4 km3Blå
Geiskeli 5,7 km3Blå
Nylund 2,5 km3Blå
Vestheia
Vidmyr 6,2km2Grønn
Storenos 5 km3Rød
Lisle Storenut 7,5km4Rød
Krossloskaret 8,7km4Rød
Sloaros ( til Langevatn) 6,1km4RødAdaptiv frå vinter ferien og helger til og med andre påskedag om vær og føre holder. Stenges om det er reinsdyr.
Hovden Sentrum
Lysløype sentrum 3,5 km2Grønn
Lysløype Otrosåsen 6,1 km1Blå
Lysløype Røyrvikåsen 2,4 km1Blå
Indre langrennsarena 10,3 km1Blå
Topptur Otrosåsen 3,8km2Blå
Hovden fjellpark 4 km4Grønn Krev mykje snø, bør benytte scooter i starten av sesongen
Hovden Sør
Tykkås 2,9 km3Grønn
Tverheii 1,8 km3Grønn
Lisstøyl 6,4 km3Grønn
Hoslemoskaret 8,2 km3Rød
Bykle
Bykle ljosløypa 5,9 km1Blå
Støyledalen 6 km3Grønn