Bykle og Hovden Vekst - Bærekraftig utvikling og vekst

Bykle og Hovden Vekst as

Vi har en ambisiøs visjon om å bli Norges ledende destinasjon for rekreasjon året rundt. Dette vil vi oppnå ved å kombinere kommersielle prinsipper, fremme bærekraft innen næringsliv og turisme - og ikke minst gjennom å søke samarbeid.

Våre selskaper

Skiförer Bykle Breiband på snö

Bykle Breiband

Bykle Breiband skal være foretrukket leverandør av fiber og digital infrastruktur i Bykle kommune. Besøk nettsiden
Hovdtun i vinterskrud

Bykle Nærings- og Utviklingsselskap

BNU er konsernets spesialist innen prosjekt- og næringsutvikling, samt eiendomsutvikling og drift. Vår visjon er å bruke prosjekt-, nærings- og eiendomsutvikling som kraftfulle verktøy for å styrke næringslivet og destinasjonsutviklingen....
Illustasjon Hovden Vinter

Destinasjon Hovden

Velkommen til Destinasjon Hovden!  Vi driver turistkontoret og ivaretar vertskapsoppgaver for Bykle kommune. I tillegg påtar vi oss tjenester/oppdrag for privat og offentlig sektor, som vil utvikle sitt produkt, prosjekt...
Bilde av hele badeland innendørs

Hovden Badeland

Hovden Badeland skal drifte og utvikle badeland som en hovedattraksjon og spiller gjennom dette en sentral rolle i destinasjonsutviklingen. (mer…)
Prinot Trekkemaskin i høyfjellet

Hovden Løypekøyring

Etter bestilling fra Bykle kommune, og gjennom konkurranseutsetting av løypekjøringen, skal Hovden Løypekøyring drifte og utvikle løypenettet sommer og vinter. Utvikling av eventuelle nye løyper gjøres i tett samarbeid med...
Bilde av snøfylt landskap i solnedgang

Hovden Prosjektutvikling

Hovden Prosjektutvikling skal drifte anlegg for å levere vannbåren varme, og er huseier for Hovden Badeland. Øvrige nye strategiske mål i perioden ansees ikke relevant.

Bykle og Hovden Vekst – bærekraftig utvikling og vekst

Bykle og Hovden Vekst AS (BHV) eies av Bykle kommune, med hovedmål om å fremme bærekraftig utvikling og vekst i området rundt Bykle og Hovden. Gjennom nyskapende løsninger jobber vi med å styrke lokalsamfunnet og forbedre livskvaliteten for både innbyggere og besøkende.