Bykle og Hovden Vekst - Bærekraftig utvikling og vekst

Bykle og Hovden Vekst as

Vi har en ambisiøs visjon om å bli Norges ledende destinasjon for rekreasjon året rundt. Dette vil vi oppnå ved å kombinere kommersielle prinsipper, fremme bærekraft innen næringsliv og turisme - og ikke minst gjennom å søke samarbeid.

Våre selskaper

Panorama vy Hovden, grafik vinter

Destinasjon Hovden

Velkommen til Destinasjon Hovden!  Vi driver turistkontoret og ivaretar vertskapsoppgaver for Bykle kommune. I tillegg påtar vi oss tjenester/oppdrag for privat og offentlig sektor, som vil utvikle sitt produkt, prosjekt...
Dronebild Hovdetun i Vinterskrud. Foto:Fjellmedia

Bykle Nærings- og Utviklingsselskap

BNU er konsernets spesialist innen prosjekt- og næringsutvikling, samt eiendomsutvikling og drift. Vår visjon er å bruke prosjekt-, nærings- og eiendomsutvikling som kraftfulle verktøy for å styrke næringslivet og destinasjonsutviklingen....
Bilde av hele badeland innendørs

Hovden Badeland

Hovden Badeland skal drifte og utvikle badeland som en hovedattraksjon og spiller gjennom dette en sentral rolle i destinasjonsutviklingen. (mer…)
Bilde av en elv med fjell og skog i bakgrunnen. En sommerdag.

Bykle Breiband

Bykle Breiband skal være foretrukket leverandør av fiber og digital infrastruktur i Bykle kommune. Besøk nettsiden
Bilde av preparert løype med spormaskin i bakgrunnen. Solfylt dag.

Hovden Løypekøyring

HL skal i henhold til bestilling fra Bykle kommune, og gjennom konkurranseutsetting av løypekjøringen, drifte og utvikle løypenettet sommer og vinter. (mer…)
Bilde av snøfylt landskap i solnedgang

Hovden Prosjektutvikling

Hovden Prosjektutvikling skal drifte anlegg for å levere vannbåren varme, og er huseier for Hovden Badeland. Øvrige nye strategiske mål i perioden ansees ikke relevant.

Bykle og Hovden Vekst – bærekraftig utvikling og vekst

Bykle og Hovden Vekst AS (BHV) eies av Bykle kommune, med hovedmål om å fremme bærekraftig utvikling og vekst i området rundt Bykle og Hovden. Gjennom nyskapende løsninger jobber vi med å styrke lokalsamfunnet og forbedre livskvaliteten for både innbyggere og besøkende.