Bykle og Hovden Vekst

Bykle og Hovden Vekst er morselskapet og er Bykle kommune sitt heleide selskap.

Bykle og Hovden Vekst as

Mål

BHV konsernet sitt mål er å være samlende pådriver, iniativtaker og den mest foretrukne samarbeidspartner, innen næringsutvikling på veien mot å utvikle Bykle og Hovden som en ledende helårs rekreasjonsdestinasjon i Norge

Styre

Det er gjennomgående styre i alle selskapene og styret består av:

Styreleder Arve Andersson

Styremedlem Sigrid Tellefesen

Styremedlem Siri Lande

Styremedlem Eivind Buckner

Styremedlem Jon Bjørgum

Gå til Bykle næring og utviklingsselskap for å finne informasjon om:

 • Ledige butikk lokaler
 • Ledige kontorer
 • Utleie av møterom
 • Parkering
 • El bil ladning

Destinasjon Hovden:

 • Tjenestesalg
 • Prosjekter

 

 

Følgende selskaper ligger under BHV

 • Destinasjon Hovden, daglig leder Unn Hovden
 • Bykle Breiband, daglig leder Rune Blankenberg

Torvald Gautland daglig leder for BHV og de resterende selskapene.

 • Hovden Badeland
 • Hovden Løypekøyring
 • Hovden Prosjektutvikling
 • Bykle Næring og utviklingsselskap

 

Kontaktinfo:

torvald@badeland.com
Telefon: 90 07 98 98

Våre selskaper

Bilde av inngang til Hovdetun tatt utenfra med benk og person sittende i forgrunnen

Bykle Næring og Utviklingsselskap

(BNU) Bykle Nærings- og Utviklingsselskap skal være konsernets spiss innen prosjekt- og næringsutvikling, eiendomsutvikling og – drift.    

Bilde av tre personer bakfra som går på ski i løype

Destinasjon Hovden

Destinasjon Hovden (DH) skal være en sentral aktør i destinasjonsutviklingen for og i hele Bykle kommune.

Bilde av hele badeland innendørs

Hovden Badeland

Hovden Badeland skal drifte og utvikle badeland som en hovedattraksjon og spiller gjennom dette en sentral rolle i destinasjonsutviklingen.

Bilde av en elv med fjell og skog i bakgrunnen. En sommerdag.

Bykle Breiband

Bykle Breiband skal være foretrukket leverandør av fiber og digital infrastruktur i Bykle kommune.

Bilde av preparert løype med spormaskin i bakgrunnen. Solfylt dag.

Hovden Løypekøyring

HL skal i henhold til bestilling fra Bykle kommune, og gjennom konkurranseutsetting av løypekjøringen, drifte og utvikle løypenettet sommer og vinter.

Bilde av snøfylt landskap i solnedgang

Hovden Prosjektutvikling

Hovden Prosjektutvikling skal drifte anlegg for å levere vannbåren varme, og er huseier for Hovden Badeland. Øvrige nye strategiske mål i perioden ansees ikke relevant.

Konsernet skal som kommunes heleide selskap drives etter kommersielle prinsipper med høy grad av samfunnsansvar; innenfor gjeldende regler for offentlig eide aksjeselskaper; og med et spesielt fokus på bærekraftig nærings- og reiseliv.

 • Konsernet skal drive næringsutvikling og destinasjonsutvikling innenfor de politiske rammene som settes fra eier (jfr. bl.a. kommuneplan, ny strategisk næringsplan og øvrige overordnede planer).
 • Konsernet skal som et utgangpunkt være egenfinansiert.
 • Partnerskap og samarbeid prioritere

Strategisk prioriterte områder

Det er gjennomgående styre i alle selskapene og styret består av:

 1. Nærings- og destinasjonsutvikling
 2. Produkter og tjenester
 3. Innovasjon
 4. Kommunikasjon
 5. Økonomi

Bykle Hovden Vekst (BHV - mor)

BHV-mor er konsernets spiss og har ingen egenproduksjon av tjenester eller prosjekter utover å sikre koordinering og måloppnåelse på konsernet samlende aktiviteter gjennom datterselskaper.