Bykle og Hovden Vekst - Bærekraftig utvikling og vekst

Bykle og Hovden Vekst as

Vi har en ambisiøs visjon om å bli Norges ledende destinasjon for rekreasjon året rundt. Dette vil vi oppnå ved å kombinere kommersielle prinsipper, fremme bærekraft innen næringsliv og turisme - og ikke minst gjennom å søke samarbeid. Ved å følge retningslinjene for offentlig eide aksjeselskaper, jobber vi engasjert med å utvikle næringslivet og destinasjonen. Dette skal gå hånd i hånd med vår eiers overordnede visjon, som inkluderer strategisk næringsplan og andre aktuelle offentlige styringsdokumenter.

Morselskapet BHV er hjertet i organisasjon og fungerer som koordinator for hele konsernets virksomhet. Det er felles styre for BHV og våre datterselskaper, som arbeider målrettet for å gjøre våre visjoner til virkelighet.

Vi vektlegger egenfinansiering og fremhever partnerskap og samarbeid som kjernen i innsatsen for å nå våre mål.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for mer informasjon og for å utforske spennende samarbeidsmuligheter.

Våre selskaper

Bilde av inngang til Hovdetun tatt utenfra med benk og person sittende i forgrunnen

Bykle Næring og Utviklingsselskap

(BNU) Bykle Nærings- og Utviklingsselskap skal være konsernets spiss innen prosjekt- og næringsutvikling, eiendomsutvikling og – drift.    

Bilde av tre personer bakfra som går på ski i løype

Destinasjon Hovden

Destinasjon Hovden (DH) skal være en sentral aktør i destinasjonsutviklingen for og i hele Bykle kommune.

Bilde av hele badeland innendørs

Hovden Badeland

Hovden Badeland skal drifte og utvikle badeland som en hovedattraksjon og spiller gjennom dette en sentral rolle i destinasjonsutviklingen.

Bilde av en elv med fjell og skog i bakgrunnen. En sommerdag.

Bykle Breiband

Bykle Breiband skal være foretrukket leverandør av fiber og digital infrastruktur i Bykle kommune.

Bilde av preparert løype med spormaskin i bakgrunnen. Solfylt dag.

Hovden Løypekøyring

HL skal i henhold til bestilling fra Bykle kommune, og gjennom konkurranseutsetting av løypekjøringen, drifte og utvikle løypenettet sommer og vinter.

Bilde av snøfylt landskap i solnedgang

Hovden Prosjektutvikling

Hovden Prosjektutvikling skal drifte anlegg for å levere vannbåren varme, og er huseier for Hovden Badeland. Øvrige nye strategiske mål i perioden ansees ikke relevant.

Bykle og Hovden Vekst – bærekraftig utvikling og vekst

Bykle og Hovden Vekst AS (BHV) eies av Bykle kommune, med hovedmål om å fremme bærekraftig utvikling og vekst i området rundt Bykle og Hovden. Gjennom nyskapende løsninger jobber vi med å styrke lokalsamfunnet og forbedre livskvaliteten for både innbyggere og besøkende.