Destinasjon Hovden

Destinasjon Hovden (DH) skal være en sentral aktør i destinasjonsutviklingen for og i hele Bykle kommune.

Gjennom fokus på samfunnsansvar og bærekraft skal DH jobbe for å videreutvikle kommunen som helårsdestinasjon for reiseliv og rekreasjon. Blant annet gjennom å utvikle fellesgoder og framtidsrettede tjenester som har verdi for gjester og lokalbefolkning. DH skal derfor være en proaktiv tjenesteleverandør, internt og eksternt for å nå konsernets øvrige mål.

hovden.com sin logo